Video

VIDEO

På disse sidene vil det etterhvert publiseres Video medlokale  kulturhistoriske og dagsaktuelle temaer,

Dynjanfossen - Jettegrytene


Filmen er fra byggingen av anlegget "Dynjanfossen" i 1950. Området nedenfor er i dag en Turistattraksjon, "Jettegrytene".

Spesielt byggingen av den lange tømmerrenne er fascinerende. Desverre rev man brospennet som var ca 40 meter over bakken. Resten av tømmerrennen opp til jettegrytene er intakt.

Filmen er stillet til disposisjon av Frank Lien, Høgefoss og er et viktigt bidrag til den lokale industrihistorie, hvor jernbane og kraftproduksjon står i sentrum for utviklingen.

Filmen inngår som en del av researchmaterialet i forbindelse med magasiner & bøker som jeg løpende publiserer i forbindelse med 100-års jubileet for Treungenbanen.

Med tømmer fra hei til hav

Film fra 1970 om tømmerfløtning fra Vrådal og Nissedal til kysten.

Tlf: +47 415 90 501

Copyright @ telemarksporten.no